Těpluška

Ubytovací vagony používané k přesunům vojska. Kryté nákladní vozy měly dvojitou podlahu a stěny s dvojí obšívkou, aby odolávaly silným mrazům.

This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.

K přesunům vojska byly v Rusku používány ubytovací vagony, tzv. těplušky. Jednalo se o vagony typu NTV 1892 používané již před první světovou válkou. Kryté nákladní vozy měly dvojitou podlahu a stěny s dvojí obšívkou, aby odolávaly silným mrazům. Carská armáda tyto vagony používala k přepravě 8 koní nebo 40 vojáků, případně dalšího vojenského materiálu. Pro dopravu vojska byl interiér vozů přestavěn podle vojenských předpisů, a to umístěním dřevěných fošen okolo středu vagonu jako sedačky nebo jejich připevněním v postranních úchytech, aby sloužily jako palandy na spaní. V zimních měsících byla ve vagonu umístěna kamna.

Čs. legionáři se s těpluškami setkávali již od začátku války při přepravě na frontu a dalších přesunech, ale sami s nimi disponovali až od začátku roku 1918. Československý armádní sbor byl tehdy nucen zahájit ústup z Ukrajiny před postupujícími vojsky Německa a Rakousko-Uherska. Při obraně železničního uzlu Bachmač byly shromažďovány vagony, které umožnily odjezd čs. jednotek z obklíčení.

Pro Československé vojsko na Rusi se vojenské ešelony staly pojízdnými kasárnami. V průměru bydlelo v jedné těplušce 12–16 legionářů. Pro většinu z našich vojáků se tyto vagony staly domovem až do roku 1920, kdy odjížděli lodními transporty z Vladivostoku zpět do své vlasti.

Tento vagon získala ČsOL nákupem od Českých drah, a. s. na podzim roku 2012 jako zrušený nákladní vůz. Díky rekonstrukci získal svoji současnou podobu za necelé tři měsíce.