SYCHRAVA JUDr. Lev *16.12.1887

Životopis:

Lev Sychrava se narodil 16.12.1887 v Ledči nad Sázavou. Vychodil obecní školu v Humpolci a gymnázium v Praze na Vinohradech. Na gymnáziu se naučil výborně francouzsky a v budoucnu ovládl angličtinu a základy ruštiny. V roce 1906 začal studovat práva a seznámil se zde s Edvardem Benešem. Promoval v listopadu 1912. Po studiu působil jako žurnalista v redakcích Pokrokové revue, Českého slova aj. Politicky se zapojil jako činovník do chodu České strany státoprávně pokrokové. Po vypuknutí války inicioval protirakouský odboj a v září 1914 uprchl do Švýcarska, kde začal v srpnu 1915 vydávat Československou samostatnost. Působil zde v Českém komitétu zahraničním a 22.2.1916 byl z neutrálního Švýcarska vypovězen. Odešel do Paříže, kde začal pracovat na sekretariátu Československé národní rady jako blízký spolupracovník Edvarda Beneše. Převzal redigování časopisu V boj, vydával nadále hlavní deník západního odboje Československou samostatnost a přispíval do cizojazyčného deníku Nation Tcheque. Masaryk jej pověřoval diplomatickými misemi a doprovázel na diplomatických cestách ve Francii a Itálii Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. V roce 1917 vítal na francouzské půdě přijíždějící dobrovolníky z Rumunska a Ruska. V únoru 1918 sám oficiálně vstoupil do legie. V tuto dobu se dostal do konfliktu s Edvardem Benešem, který se jej snažil odstranit z veřejného života z obav o jeho politický růst. V srpnu mu byla odejmuta redakce Československé samostatnosti. V říjnu 1918 byl účastníkem jednání v Ženevě a následně byl jmenován oficiálním zástupcem československé prozatímní vlády u francouzské vlády. Lev Sychrava v listopadu 1918 rezignoval na post chargé d’affaire v Paříži a pravděpodobně se spolu s Masarykem vrátil v prosinci 1918 do Československa. V Československu svůj život spojil s Československou obcí legionářskou, kde se stal místopředsedou. Od roku 1924 byl šéfredaktorem deníku ČsOL Národní osvobození. Psal novinové články a knihy o prvním odboji, včetně vůdců hnutí - M. R. Štefánika a E. Beneše. Po vypuknutí války byl 1.9.1939 v rámci operace Albrecht I. zatčen gestapem spolu s dalšími představiteli čs. inteligence a do roku 1945 byl vězněn v koncentračním táboru Buchenwald. Věznění přežil a v roce 1947 vydal svědectví v knize Zápisky z Buchenwaldu. V letech 1945-1948 vedl opět redakci Národního osvobození, byl členem Československé ligy pro lidská práva a od roku 1947 zastupoval ČSR v Kulturní radě OSN. Po únoru 1948 emigroval do Velké Británie. Po ujištění od velvyslance Jiřího Hájka, že bude v Československu moci vědecky pracovat, se v roce 1957 vrátil. Novinář a politik, jeden z předních činovníků prvního odboje, místopředseda ČsOL a vězeň KT Buchenwald Lev Sychrava zemřel 4.1.1958 v Praze.

ČÍST DÁLE...

Jméno: Lev

Příjmení: SYCHRAVA JUDr.

Datum narození: 16.12.1887

Obec narození: Ledeč nad Sázavou

Okres narození: Ledeč nad Sázavou

Domovská obec: Praha

Domovský okres: Praha

Zaměstnání: redaktor

Datum podání přihlášky do legií: 1.2.1918

Jednotka v době zařazení: ČNR (Čs. legie v Francii)

Konec v legiích: 1.7.1920 (DM X)

Poslední útvar v legiích: 21.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: kapitán v zál.

Povolání v letech 1918-1938: velvyslanec v Paříži; novinář, spisovatel

Legionářská organizace: ČsOL (místopředseda)

Vězněn za nacistické okupace: 1.9.1939-1945 KT Buchenwald

Datum úmrtí: 4.1.1958

Místo úmrtí: Praha

Poznámka: má charakter od 23.9.1914, do vojska zařazen nebyl, přdělen ministru války v Paříži

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
ZEMANOVÁ, Lenka. Zahraniční akce Lva Sychravy za první světové války. (diplomová práce) Hradec Králové: FF UHK, 2018.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Sychrava
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/sychrava_lev.html
https://theses.cz/id/eb9s53/28433241
https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/search?authors=Sychrava,%20Lev

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.