ŘADA František *26.5.1896

Jméno: František

Příjmení: ŘADA

Datum narození: 26.5.1896

Obec narození: Souš

Okres narození: Most

Domovská obec: Lány

Domovský okres: Slaný

Vzdělání: pok.

Zaměstnání: horník

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 28.p.pl.

Službu nastoupil: 1916

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 28.p,pl.

Datum zajetí: 13.6.1916

Místo zajetí: Černovice

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Revel

Datum zařazení do legií: 20.4.1917

Jednotka v době zařazení: 4.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 2.12.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: sborná rota

Poslední hodnost v legiích: desátník

Legionářská organizace: ČsOL - Souš

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.