MILFAIT František *29.8.1872

Jméno: František

Příjmení: MILFAIT

Datum narození: 29.8.1872

Obec narození: Hracholusky

Okres narození: Rakovník

Domovská obec: Křic Hracholusky

Domovský okres: Rakovník

Vzdělání: ob.

Zaměstnání: hajný

Vyznání: řím.kat.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 50.dom.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 8.p.pl.

Hodnost v době zajetí: svobodník

Datum podání přihlášky do legií: 9.3.1918

Datum zařazení do legií: 1.4.1918

Jednotka v době zařazení: 22.p.pl. (Čs. legie v Francii)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 4.3.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 22.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Legionářská organizace: ČsOL - Hlinsko

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.