KINCL Jan *21.2.1887

Jméno: Jan (Adolf)

Příjmení: KINCL

Datum narození: 21.2.1887

Obec narození: Votice

Okres narození: Sedlčany

Domovská obec: Žižkov

Domovský okres: Praha

Vzdělání: ob. 5 mě. 3 obch. průmyslovka

Zaměstnání: dekorační malíř

Politická příslušnost: nár.soc. Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 102.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 102.p.pl.

Datum zajetí: 24.5.1915

Místo zajetí: Halič

Hodnost v době zajetí: četař

Místo podání přihlášky do legií: Caricyn

Datum zařazení do legií: 8.7.1917

Jednotka v době zařazení: 5.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 8.4.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 5.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: šikovatel

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře