CHARFREITAG Vratislav *4.5.1885

Jméno: Vratislav (Evžen)

Příjmení: CHARFREITAG

Datum narození: 4.5.1885

Obec narození: Rychnov nad Kněžnou

Okres narození: Rychnov nad Kněžnou

Domovská obec: Praha, Hradec Králové

Domovský okres: Praha, Hradec Králové

Vzdělání: reálka 4 fil. fakulta 4 sem.

Zaměstnání: suplující profesor

Vyznání: bez vyz. pravosl. řím. kat.

Politická příslušnost: Mlad.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 18.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 18.p.pl.

Datum zajetí: 22.9.1915

Místo zajetí: Rovno

Hodnost v době zajetí: kadet

Datum podání přihlášky do legií: 1.1916

Datum zařazení do legií: 16.8.1916

Jednotka v době zařazení: 1.stř.pl. (LR)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 20.8.1920 (DM)

Poslední útvar v legiích: děl. sklad čs. vojska

Poslední hodnost v legiích: kapitán

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
rodinný archiv

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
http://www.karelvasatko.cz/zivotopisy-legionaru/srbske-legie/charfreitag-vratislav

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře