KOCOUREK Jan *4.5.1881

Jméno: Jan

Příjmení: KOCOUREK

Datum narození: 4.5.1881

Obec narození: Pardubice

Okres narození: Pardubice

Domovská obec: Praha

Domovský okres: Praha

Vzdělání: mě. pok.prům.

Zaměstnání: soustružník železa

Politická příslušnost: Sokol, stát.pokr.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 18.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 18.p.pl.

Datum zajetí: 29.11.1914

Místo zajetí: Karpaty

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Petropavlovsk

Datum zařazení do legií: 4.8.1917

Jednotka v době zařazení: 7.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: sapér

Konec v legiích: 2.8.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 2.sam.tech.rota

Poslední hodnost v legiích: desátník

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.