HLAVÁČEK František *26.11.1876

Životopis:

František Hlaváček (26.11.1876-15.10.1974), politický pracovník, publicista. Věnoval se žurnalistice, psal do různých novin a časopisů domácích, o českých otázkách do různých slovanských novin. Spřátelil se s chorvatskými studenty v Praze, redigoval jejich první časopis Hrvatska Masao, přeměněný po roce na Novo Doba. Překládal z ukrajinské literatury (Ivan Franko), psal o Ukrajincích články. Od r. 1898 byl sekretářem českého obchodního muzea, po roce přešel do pražské obchodní a živnostenské komory, kterou zastupoval v cizině. 1908 byl sekretářem Jubilejní výstavy v Praze. Za války přeběhl do Itálie a účastnil se vzniku čs. italských legií. V Itálii zastupoval Čs. národní radu 1917-18, pak přešel do Paříže. Po návratu do Prahy se po několika letech stal generálním tajemníkem čs. národní demokracie, pro nesouhlas s politikou Hodáčovou se v r. 1931 funkce vzdal. Od r. 1931 byl činný jako volný a nezávislý novinář až do okupace. V jejím průběhu byl členem odbojových organizací, byl zatčen a v prosinci 1944 odsouzen k 7 letům káznice. Po válce se věnoval další propagaci mezislovanských styků, psal články do novin a časopisů, vyvíjel přednáškovou činnost. Popis:Jednotlivě přejímané části fondu tvořily vždy uzavřené tematické celky, orientující se na jednu z oblastí Hlaváčkova zájmu a činnosti. Materiály k vídeňskému období obsahují kromě dokladů o vlastním služebním postupu písemnosti České společnosti národohospodářské, korespondence týkající se snah o sepsání dějin Obchodní a živnostenské komory po 2. světové válce. Tzv. italský archiv obsahuje doklady k akcím na italské frontě, originály zpráv Římské kanceláře Národní rady zemí Československých z let 1917-18 pro čs. zajatce, korespondenci z doby Hlaváčkova působení v této kanceláři, letáky, dopisy českých zajatců v Itálii , vzpomínky Hlaváčka i jiných autorů, dokumentace italské porážky u Caporetta, různé brožury a tisky, dokumentaci k Římskému kongresu potlačených národů Rakousko-Uherska v dubnu 1918, korespondence s E. Benešem 1917-18 a s italskými legionáři po 1. a 2. světové válce a knihy s tematikou italských legií. Tzv. francouzský archiv obsahuje korespondenci a dokumentaci k činnosti České kolonie v Paříži, k Hlaváčkově práci v zásobovací komisi r. 1919, aktový materiál k činnosti Slovenského výboru a řadu tiskovin. Tzv. jugoslávský archiv obsahuje kromě dokumentačních tiskovin cennou korespondenci s Jihoslovany, největší konvoluty tvoří V. Farkaš (79 dopisů), N. Fugger (93), S. Pribičevic (94), V. Vilder (64) a M. Žepic (43). Oddíl týkající se ruských legií je tvořen převážně knihami a výstřižky z novin. Tzv. ukrajinský archiv obsahuje korespondenci s význačnými ukrajinskými pracovníky, překlady některých děl a výtisků prací spisovatele I. Franka, doklady spolupráce s etnografem V. Hnatjukem, dokumentaci k T. Ševčenkovi a bohatou korespondenci s institucemi a jejich pracovníky v Kijevě, Lvově aj. Polonica zahrnují Hlaváčkovu korespondenci z dob studií (L. Wasilewski, Z. Makowiecki), koncept nevydaných pamětí na styky s Poláky z let 1890-1945 a materiály k česko-polským organizacím. Z dalších zahraničních kontaktů tu najdeme např. korespondenci s prof. S. Badžovem ze Sofie. Samostatný celek tvoří materiály Čs. strany národně demokratické, jejímž generálním sekretářem byl Fr. Hlaváček v letech 1925-1931. Dále pozůstalost obsahuje dokumentaci k různým osobnostem, např. K. Kramářovi, V. Dykovi, T. G. Masarykovi, E. Benešovi; doklady Hlaváčkova kontaktu s různými napoleonskými společnostmi, upomínky na Hlaváčkovo věznění za okupace, fotografie a karikatury. Z cizích materiálů stojí za zmínku Paměti starého vojáka od Františka Materny - rukopis z let 1879-1945 a deníkové záznamy 1950-1962. Archiv Národního muzea

ČÍST DÁLE...

Jméno: František

Příjmení: HLAVÁČEK

Datum narození: 26.11.1876

Obec narození: Slavkov

Okres narození: Vyškov

Domovská obec: Praha XIX

Domovský okres: Praha

Datum zajetí: 13.8.1916

Místo zajetí: Gorice

Datum podání přihlášky do legií: 15.8.1916

Jednotka v době zařazení: 24.arm.sbor (Italská armáda)

Hodnost v době zařazení: nadporučík

Převelen k jednotce: 39.p.pl. (Čs. legie v Itálii)

Konec v legiích: 28.10.1918 (Viz poznámku)

Poslední útvar v legiích: 39.p.pl.

Datum úmrtí: 15.10.1974

Místo úmrtí: Praha

Poznámka: rozsáhlá propagační a agitační činnost, zásluhy na formování čsl.armády v Itálii, ředitel odbočky NR v Římě, redaktor Čsl.samostatnosti v Paříži

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.