HANUŠ Rudolf *10.11.1881

Životopis:

Narodil se v Dlouhé Lhotě dne 10. listopadu 1881. Po vychození obecné školy navštěvoval reálku v Brně a své vzdělání zakončil vyšší lesnickou akademií v Písku. Vojenskou službu prodělal v letech 1902-1904. Před válkou se živil jako lesní správce. Domovskou obcí byla Žďárná u Boskovic avšak bydliště uváděl i v obci Běleč u Třebechovic. Do války odešel s 25. zeměbraneckým plukem. Zajat byl v Haliči 10. prosince 1914 v hodnosti poručíka. Koncem roku 1916 se v Borispolu přihlásil do čs. vojska, kde byl přijat po půl roce. Nejprve začínal v 6. čs. střel. pluku, kde navštěvoval důstojnický kurz. Přes funkcí v u štábu vojsk 2. divize nakonec Rodolf Hanuš vykonal kariéru u intendantstva. Přes intendanta východního oddílu, intendanta 2. divize se usadil ve Sborohospodářství jako správce oddělení výstroje a výzbroje a následovaly další funkce v řadách týlového intendantstva. Za své vynikající služby byl vyznamenám např. řádem M.R. Štefánika - Sokol, či franc. stříbrnou medailí a následně povýšen na majora. Do vlasti odplul v květnu 1920. Po návratu do vlasti působil jako příslušník 30. pěšího pluku avšak brzy zapustil kořeny na Valašsku. V Brumově působil jako generální ředitel statků a lesů. Kromě místního velkostatku Hanuše zaměstnávala péče o školství, mládež a byl členem řady spolků. Zemřel po těžké nemoci v Tatranské Polaně 25. října 1932.

ČÍST DÁLE...

Jméno: Rudolf

Příjmení: HANUŠ

Datum narození: 10.11.1881

Obec narození: Dlouhá Lhota

Okres narození: ?

Domovská obec: Běleč

Domovský okres: Hradec Králové

Vzdělání: ob. 3 reálka 6 les.ak.

Zaměstnání: lesní správce

Politická příslušnost: real.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 25.zem.p.pl.

Datum zajetí: 10.12.1914

Místo zajetí: Halič

Hodnost v době zajetí: poručík

Datum podání přihlášky do legií: 26.12.1916

Místo podání přihlášky do legií: Borispol

Datum zařazení do legií: 26.7.1917

Jednotka v době zařazení: 6.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: poručík

Konec v legiích: 8.6.1920 (Vrátil se do vlasti)

Poslední útvar v legiích: týl.int.

Poslední hodnost v legiích: major

Povolání v letech 1918-1938: generální ředitel statků a lesů v Broumově

Legionářská organizace: ČsOL - Valašské Klobouky, Broumov

Datum úmrtí: 25. října 1932

Místo úmrtí: Tatranská Polana

Poznámka: Bydlel v Brumově.

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
JELÍNEK, Jan. Legionáři na Boskovsku. Hýsly: Alcor Puzzle ve spol. s o.s. Neolit, 2005.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://www.facebook.com/legionarivk/photos/a.104693044518282/172156744438578/

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.