HASAL Antonín *7.1.1893

Životopis:

Antonín Hasal (7.1.1893, Nová Huť – 22.4.1960, Washington, USA) žil před válkou v Rusku, kde dobrovolně vstoupil do České družiny. V červenci 1916 se stal velitelem čety 2. čs. stř. pluku. Od dubna do srpna 1917 působil u OČsNR, následně se vrátil ke 2. pluku. V listopadu 1918 se stal zástupcem velitele pluku a v únoru 1919 jako podplukovník jeho velitelem. V jeho čele zůstal do roku 1928, absolvoval několik kurzů a roku 1934 byl povýšen na divisního generála. Během mnichovské krize velel XIV. hraničnímu pásmu. Po okupaci se zapojil do činnosti Obrany národa, v březnu 1940 ale odešel do exilu. Přes Francii se dostal do Británie, kde se pod krycím jménem Nižborský stal přednostou Vojenské kanceláře presidenta republiky (VKPR). V roce 1944 se stal velitelem Velitelství osvobozeného území a mezi dubnem 1945 a červencem 1946 byl ministrem dopravy a techniky. Poté se vrátil do čela VKPR. V červnu 1948 byl z funkce odvolán a odešel opět do exilu. Usadil se v USA, kde byl např. poradcem vlády pro otázky východní Evropy.

ČÍST DÁLE...

Jméno: Antonín

Příjmení: HASAL

Datum narození: 7.1.1893

Obec narození: Nová Huť

Okres narození: Rakovník

Domovská obec: Nová Huť

Domovský okres: Rakovník

Vzdělání: ob. 4 mě. 3 reálka 7

Zaměstnání: účetní

Politická příslušnost: Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 7.pr.pol.mys.

Službu nastoupil: 16.8.1912

Místo zajetí: žil v Rusku

Hodnost v době zajetí: kadet

Datum podání přihlášky do legií: 22.8.1914

Místo podání přihlášky do legií: Žitomir

Datum zařazení do legií: 26.8.1914

Jednotka v době zařazení: Česká družina (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: major

Datum zařazení do druhé legie: duben 1917

Převelen k jednotce: 2.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Číslo transportu do vlasti a název lodi: 17. transport, loď Nižnij Novgorod - velitel transportu

Konec v legiích: 14.4.1920 (Sloužil v čs. armádě po r. 1918)

Poslední útvar v legiích: 2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: podplukovník

Povolání v letech 1918-1938: důstojník z povolání

Účast v druhém odboji: 1939-3.1940 Obrana národa, 1940-1945 Čs. armáda v exilu

Vězněn za komunistického režimu: červenec 1948 - odchod do exilu

Datum úmrtí: 22.4.1960

Místo úmrtí: Washington, USA

Poznámka: Za 2. sv. války používal jméno Nižborský.

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře
SEKANINA, František. Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha Umělecké nakl. Josef Zeibrdlich, 1927.

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Doporučené odkazy:
https://www.lidovky.cz/lide/antonin-hasal-general-s-temnou-vizi-sovetskeho-chovani-ktera-se-stala-skutecnosti.A191106_091714_lide_mber
https://www.csol-mb.net/sbirky/detail/22

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.