SRP Jan *27.12.1897

Jméno: Jan

Příjmení: SRP

Datum narození: 27.12.1897

Obec narození: Malý Jeníkov

Okres narození: Dačice

Domovská obec: Malý Jeníkov,Rápošpusta-Velká nad Ipľom

Domovský okres: Dačice,Lučenec

Vzdělání: ob.4

Zaměstnání: rolník

Politická příslušnost: soc.dem.

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 81.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 81.p.pl.

Datum zajetí: 14.6.1916

Místo zajetí: Halič,Zlatníky

Hodnost v době zajetí: vojín

Místo podání přihlášky do legií: Bachmut

Datum zařazení do legií: 30.6.1917

Jednotka v době zařazení: 3.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 14.8.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 3.stř.pol.

Poslední hodnost v legiích: vojín

Povolání v letech 1918-1938: finanční stráž

Účast v druhém odboji: ano - pražské povstání, Nejvyšší rada vojáků a pracujícího lidu českého

Datum úmrtí: 20.12.1946

Příčina úmrtí: Carcinoma scirrhoticum recti

Místo úmrtí: Praha XII, č.p. 1150

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.

dokumenty spojené s osobou legionáře