ŠAUER Ferdinand *22.2.1880

Jméno: Ferdinand

Příjmení: ŠAUER

Datum narození: 22.2.1880

Obec narození: Kolín

Okres narození: Kolín

Domovská obec: Kolín

Domovský okres: Kolín

Vzdělání: ob. mě.

Zaměstnání: kapelník

Vyznání: řím.kat.

Politická příslušnost: Sokol

Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 12.zem.p.pl.

Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 12.zem.p.pl., 12.dom.p.pl.

Datum zajetí: 3.9.1915

Místo zajetí: Dubno

Hodnost v době zajetí: desátník

Místo podání přihlášky do legií: Rublevka

Datum zařazení do legií: 27.4.1917

Jednotka v době zařazení: 2.stř.pl. (Čs. legie v Rusku)

Hodnost v době zařazení: vojín

Konec v legiích: 28.7.1920 (Demobilizován)

Poslední útvar v legiích: 2.stř.pl.

Poslední hodnost v legiích: desátník

Legionářská organizace: ČsOL - Kolín

Zdroj informací:

legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Databázi spravuje Československá obec legionářská
na základě dat poskytnutých VÚA-VHA Praha.

dokumenty spojené s osobou legionáře

Nalezli jste svého předka, nebo vlastníte pozůstalost po legionáři?

napište nám

Pomozte nám budovat databázi československých legionářů.