• 1. 1.

    1915 - Bombardování Tarnova

    Rakousko-uherské bombardování Tarnova

    Nějtěžší rakousko-uherské dělostřelectvo bombardovalo polské město Tarnov, kde byla posádkou Česká družina - první jednotka československých legií na území Ruska.