• 21. 12. 2022

    Knižní novinka "Zapomenuté vojsko"

    Československá obec legionářská a Nakladatelství Epocha s.r.o. vydaly novou publikaci zaměřenou na historii Československé domobrany z Itálie. Kniha "Zapomenuté vojsko. Československá domobrana z Itálie a její neznámá epopej" pojednává o vzniku a nasazení domobraneckých praporů v Itálii a na Slovensku, a představuje vybrané osobnosti z řad domobranců. Kniha Jozefa Špánika je součástí edice Knihovna ČsOL.

    Československá domobrana z Itálie, v jejíchž řadách sloužilo více než 60 000 mužů, vznikla na italském území krátce po skončení bojů první světové války. Jejími příslušníky se stali bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se v zajetí dobrovolně přihlásili ke vstupu do československé armády - Češi, Slováci i Němci. Tato kniha přináší čtenářům informace o formování domobraneckých praporů, o průběhu jejich transportů do vlasti a o následném zapojení domobranců do vojenských operací, jejichž cílem byla stabilizace a zklidnění situace v pohraničních oblastech Československa. Nejslavnější kapitolou domobranecké historie se stala účast v boji proti maďarským bolševikům na Slovensku na jaře a létě 1919. Kniha mapuje i další osudy bývalých příslušníků čs. domobrany po roce 1920, a to až do první poloviny 90. let 20. století, tedy informace o historii Svazu Československé domobrany z Itálie, o zapojení bývalých domobranců do domácího i zahraničního odboje za druhé světové války a medailonky vybraných osobností, které prošly službou v domobraneckých praporech. Text doplňuje na 200 dobových fotografií a dokumentů.

    Publikace Zapomenuté vojsko. Československá domobrana z Itálie a její neznámá epopej je k zakoupení v běžné knižní distribuci, za zvýhodněnou cenu pak u ČsOL v Muzeu československých legií (Praha, Sokolská 33) a na Legiovlaku.